Księgowość

Księgowość

Główną gałęzią naszej codziennej działalności jest księgowość. Dbamy o to, aby zaoferować Państwu kompleksową obsługę księgową niezależnie od formy prowadzonej działalności i rodzaju księgowości. W szczególności prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego. Zajmujemy się również rejestrami i deklaracjami podatków pośrednich. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy odrębną ofertę cenową usług księgowych.

 

 

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, czyli tak zwaną pełną księgowość, zobowiązane są prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz ich spółki jawne i cywilne, a także spółki partnerskie, których przychody za rok poprzedzający przekroczyły równowartość 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki. Oddając naszej firmie do prowadzenia księgi rachunkowe, Klient otrzymuje:

 • dokumentację sprawdzoną pod względem rachunkowym i formalnym,
 • przetworzone dane księgowe na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • dekretację dokumentów,
 • uzgodnione konta rozrachunkowe,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • zaktualizowane rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
 • zaktualizowaną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zaktualizowaną ewidencję wyposażenia,
 • gotowe deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania roczne – kompletny zestaw dokumentów,
 • sprawozdania do urzędu statystycznego,
 • kwoty przelewów opłat do US,
 • archiwizację dokumentów.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów polega na ewidencjonowaniu wszystkich operacji gospodarczych prowadzonych w Państwa firmie. Księga przychodów i rozchodów może być problematyczna w uzupełnianiu, szczególnie, gdy dążą Państwo do dalszego rozwoju swojej firmy. Możemy wziąć na nasze barki prowadzenie KPiR, a w ramach działań proponujemy:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym,
 • przetwarzanie danych księgowych na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów (dla oceny działalności przedsiębiorstwa),
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do US,
 • archiwizację dokumentów.

Ryczałt ewidencjonowany

Klientom rozliczającym się w formie ryczałtu ewidencjonowanego zapewniamy prowadzenie ewidencji podatkowej zgodnie ze standardami i przepisami przewidzianymi dla tej formy. W szczególności dokonujemy:

 • sprawdzenia dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym,
 • przetworzenia danych księgowych na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego (jpk),
 • zapisów przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenia zobowiązania podatkowego,
 • sporządzenia deklaracji podatkowych,
 • zapisów w rejestrach sprzedaży i zakupów VAT,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenia zeznania rocznego,
 • przygotowywania przelewów z opłatami do US,
 • archiwizacji dokumentów.
google logo