Kadry

Obsługa kadr i płac

Oferujemy Klientom obsługę kadr i płac w ramach której zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji i ewidencji personalnej pracowników, dokumentacji i ewidencji płac oraz dokumentacji związanej z pracami zleconymi. Mogą Państwo liczyć na pełną dyspozycyjność pracowników biura rachunkowego.

 

Dokumentacje i ewidencje personalne pracowników

W ramach prowadzenia dokumentacji i ewidencji personalnej pracowników oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych, które będą przechowywane w siedzibie biura rachunkowego,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (m.in. umowę o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z potwierdzaniem obecności i absencji pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • kontrolę harmonogramów czasu pracy (praca zmianowa),
 • prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym,
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych.

Dokumentacje i ewidencje płac

Możemy dla Państwa przygotowywać na bieżąco ewidencje płac i niezbędne dokumentacje. W ramach naszych działań proponujemy:

 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Dokumentacje prac zleconych

Jedną z częstych form współpracy są umowy prac zleconych. Naszym Klientom oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
 • przygotowywanie umów zleceń,
 • sporządzanie list płac prac zleconych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Prowadzenie dokumentacji ZUS

Zobowiązujemy się również do kompleksowego prowadzenie dokumentacji ZUS. W ramach obsługi spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oferujemy Państwu:

 • sporządzenie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński),
 • przygotowanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
 • przygotowanie przelewów z opłatami do ZUS.
google logo